Jätehuolto

Bio-, energia-, seka- ja rakennusjätteet

  • Jäteastioiden, -lavojen, puristimien ym. keräysastioiden tyhjennykset
  • Vaihtolavakuljetukset
  • Vaihtolavojen ja keräysastioiden myynti ja vuokraus

Viemärihuoltoa

  • Lokakaivojen tyhjennykset
  • Viemäreiden avaukset
  • Juomavesivesikaivojen puhdistukset ja desinfektioinnnit
  • Viemäreiden ja putkistoje kuvaukset tallentavalla kameralla
  • WC-modulien vuokraus erilaisiin tilaisuuksiin

Ota yhteyttä